Debat: “Husk borgerdialogen – når krisen kradser”

Radikale Venstre stemmer imod de reviderede kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde, og det gør vi fordi, dialogen er blevet uden substans og dybde, skriver byrådsmedlem Rikke Mortensen.

Af Rikke Mortensen, byrådsmedlem Radikale Venstre, medlem af Social- & Arbejdsmarkedsudvalget

Husk borgerdialogen specielt nu, hvor krisen kradser, sådan lyder opfordringen fra Radikale Venstre. Radikale Venstre fremsætter kritikken i forbindelse med revidering af kvalitetsstandarderne på voksenhandicap i Egedal.

Byrådet ønsker at revidere kvalitetsstandarderne på grund af de massive budgetoverskridelser på det specialiserede socialområde.

Vi underkender ikke, at vi står i en ganske vanskelig situation i forhold til budgetoverskridelserne på området, eller for den sags skyld, at der skal tages hånd om det stigende udgiftspres.

Men vi siger fra, når der ikke er tid til at sikre at vores initiativer er bæredygtige. Et af grebene ind i at sikre forankring hos borgerne er netop borgerdialogen. Der har ellers været stor opbakning til borgerdialogen i byrådet siden valget i 2021. Men åbenbart ikke nu.

Radikale Venstre stemmer imod de reviderede kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde, og det gør vi fordi, dialogen er blevet uden substans og dybde.

De forskellige interesseorganisationer herunder Handicap- og Seniorråd, LEV m.fl. fik alt for kort tid til at sætte sig ind i det omfangsrige materiale, hvoraf sidste del af materialet blev omdelt mindre end et døgn før dialogmødet. Det er ganske enkelt ikke tilfredsstillende.

De reviderede kvalitetsstandarder indebærer, at den enkelte borger fremover skal være betydeligt dårligere for at få hjælp til forskellige ydelser herunder socialpædagogisk støtte, afløsning og midlertidigt botilbud. Den såkaldte VUM-score bliver ændret. Vi skal sikre os, at vi ikke taber borgere på gulvet og skubber regningen foran os, som vi har gjort tidligere.

Radikale Venstre vil følge udviklingen på området tæt. Der skal fejes med kosten inden for området. Vores holdning er, at der er mulighed for at finde økonomi også uden, at det går ud over serviceniveauet, det handler blandt andet om differentieret opfølgning og forebyggelse.

Vi skal blive bedre til at styre økonomien på det specialiserede socialområde. Radikale Venstre foreslår, som vi har gjort i flere år, at der også her styres efter demografi, når vi budgetlægger. Det vil skabe transparens i styringen og mindre ratslør, hvis det kobles sammen med god økonomistyring hen over året.

Vi skal forholde os til realiteterne, og det er, at vi desværre ser flere borgere med handicap- og sociale problematikker. Vi kan ikke lukke øjnene i budgetlægningen eller blinke i den efterfølgende økonomistyring.

Vi skal give tid og plads til dem, det hele handler om.

Det handler om mennesker.

Radikale Venstre stemmer imod de reviderede kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde, og det gør vi fordi, dialogen er blevet uden substans og dybde, skriver byrådsmedlem Rikke Mortensen.