Byrådet og »det rigtige«

Allan Vendelbo, Nørrekærvej 5, 3660 Stenløse, skriver

Debat

Egedal: Indledningsvis skal jeg understrege, at jeg naturligvis i lighed med vel alle borgere i Danmark og Egedal Kommune mener, at vi skal gøre alt muligt – lovligt – for at bevare vores grundvand. Den uenighed, der derfor kan være, er ikke omkring målet, men om midlet.

Egedal Byråd har valgt midlet at forbyde lovlige sprøjtemidler for udvalgte erhvervsdrivende. Det har – ikke overraskende – fået erhvervsorganisationer til at varsle retssager mod Egedal Kommune med omkostninger til følge for borgerne i Egedal Kommune.

Jeg har tidligere spurgt byrådets medlemmer om, hvorfor de kunne sagde ja til omkostninger til retssager, når de ikke kunne finde 100.000 kroner til Hurtig Slukningsenhed, som af brandfolkene blev vurderet som værende vigtig for at sikre tryghedsniveauet på rednings- og beredskabsområdet. Ingen fra byrådet har haft tid til at svare.

Jeg har også spurgt byrådets medlemmer om, hvorfor de valgte en løsning, der givetvis medfører en dyr retssag fremfor at påvirke deres kollegaer i Folketinget og dermed medvirke til løsninger, der gælder for hele landet og ikke kun Egedal Kommune. Det er der heller ingen fra byrådet, der har svaret på.

Nu kan jeg se, at der øjensynligt ikke helt er en fælles opfattelse i byrådet af, hvor hensigtsmæssig beslutningen om at forbyde lovlige sprøjtemidler for nogle udvalgte erhvervsdrivende egentlig er. I hvert fald udfolder der sig en debat mellem Liberal Alliances Bendt Tranekjær og SF's Peter Hansen om, hvor velfunderet beslutningen er.

Den debat skal jeg ikke blande mig i. Men jeg læser Bendt Tranekjærs indlæg på den måde, at han gerne så, at byrådet i lyset af blandt andet erhvervsorganisationernes og de erhvervsdrivendes reaktioner og forståelige spørgsmål gerne så, at byrådet overvejede spørgsmålet om forbud af lovlige sprøjtemidler en gang til.

Bendt Tranekjær har muligheden for – hvis Liberal Alliance ønsker sagen sat på byrådets dagsorden – at bede om at få optaget en sag på byrådets dagsorden i august måned for eksempel med følgende tekst,

»Liberal Alliance foreslår, at byrådet udsætter sagens videre behandling indtil de berørte erhvervsdrivende og erhvervsorganisationernes synspunkter kan indgå i sagens endelig behandling« eller »Liberal Alliance foreslår, at Egedal Byråd – i stedet for at forbyde lovlige sprøjtemidler for en udvalgt kreds af erhvervsdrivende – retter henvendelse til Folketing og regering med henblik på at sikre Danmarks grundvand, idet spørgsmålet er af national og ikke udelukkende lokal interesse, og idet det ikke anses for rimeligt, at skatteyderne i Egedal Kommune skal finansiere en stor principiel retssag«.