Borgerudvalg ønsker input om flere bylaug

Svar på spørgeundersøgelse.

Borgerudvalg ønsker input om flere bylaug

Borgerudvalget består af syv borgere og syv politikere, og det arbejder for at finde nye måder for borgerdialogen. Foto: Egedal Kommune

Egedal Kommunen har allerede en række bylaug, der fungerer godt til at skabe sammenhold i landsbyen/byområdet og arbejde sammen for deres interesser.

Derfor har Borgerudvalget, der arbejder med borgeridalog, foreslået, at der etableres flere bylaug, men inden da vil det gerne høre borgernes mening om forslaget.

“I Borgerudvalgets idé indgår, at politikere og Egedal Kommunes administration inddrager de eksisterende og potentielle bylaug i de spørgsmål, som vedrører lokalområdet. Det kan for eksempel være forhold omkring oprettelse eller nedlæggelse af institutioner og skoler, naturpleje, miljøforanstaltninger, affaldsløsninger, fjernvarme og mange andre lokale spørgsmål. Høringen og dialogen mellem Byrådet og bylaug vil sikre en mere struktureret borgerdialog og dermed være mere forpligtende for byråd og forvaltning.”, oplyser Egedal Kommune på sin hjemmeside, hvor borgerne kan besvare et spørgeskema om deres mening.