240 indsatte i arresthus kan stige til 400

Foto: Jens Wollesen, Annemette Ross Jensen