Vismænd anbefaler højere afgifter i regeringens klimaplan

Stigende afgifter og overvejelser omkring Nordsøen bør indgå i regeringens arbejde med klimaloven, lyder det.

I arbejdet med at lave den nye klimalov vurderer de økonomiske vismænd, at det er hensigtsmæssigt at sammentænke klimaplanen med nye udbud i Nordsøen, hvorfra Danmark igennem mange år har pumpet olie op. (Arkivfoto)
I arbejdet med at lave den nye klimalov vurderer de økonomiske vismænd, at det er hensigtsmæssigt at sammentænke klimaplanen med nye udbud i Nordsøen, hvorfra Danmark igennem mange år har pumpet olie op. (Arkivfoto)

Frem mod 2030 vil regeringen og dens støttepartier arbejde for at reducere det danske CO2-udslip med 70 procent.

Den ambition kan blive nået billigst muligt ved at gøre det dyrere for forbrugere og virksomheder at udlede drivhusgasser.

Sådan lyder det fra formandskabet for Det Økonomiske Råd, der nok er bedst kendt som de økonomiske vismænd, i deres seneste diskussionsoplæg.

– En udmelding om en stigende afgift på alle drivhusgasser vil sende et klart signal til virksomheder og forbrugere om, at produktion og forbrug, der medfører udledning af drivhusgasser, skal omstilles til klimaneutrale teknologier.

– Omstillingen vil i givet fald ske først på de områder, hvor reduktionerne nås billigst, lyder det fra vismændene i oplægget.

Regeringens mål om at sænke det danske CO2-udslip med 70 procent er en del af forslaget til en ny dansk klimalov, som regeringen håber at have på plads inden jul.

I arbejdet med at lave den nye klimalov vurderer de økonomiske vismænd, at det er hensigtsmæssigt at sammentænke klimaplanen med nye udbud i Nordsøen, hvorfra Danmark igennem mange år har pumpet olie op.

– Hvis man politisk ønsker at reducere Danmarks klimaaftryk, ud over hvad der følger af klimaneutralitet, kræver det reduktioner i eksempelvis klimabelastende forbrug eller olieproduktionen i Nordsøen.

– Det er derfor hensigtsmæssigt at sammentænke den kommende klimalov med nye udbud i Nordsøen, skriver vismændene.

Ifølge et skøn fra Skatteministeriet, som Information har set nærmere på, ventes det kun at kunne give en gevinst på 1,75 milliarder kroner, hvis der bliver givet grønt lys til at pumpe mere olie og gas op fra Nordsøen, når de nuværende licenser udløber i 2046.

Mens man fra dansk side har en ambition om at reducere det danske CO2-udslip med 70 procent inden 2030, så har EU et 2030-mål om en reduktion på 40 procent.

I øjeblikket diskuteres det i EU, om ambitionen skal sættes op til 55 procent.