Vis dog lidt storsind kommunalpolitikere!

Inga Andersen, Rundforbivej 233, 2850 Nærum

Vi er ved at være spærret inde i et larmende hul her i beboelsesejendommen Nærum Søpark. Navnet har ellers en vis eksotisk klang, men vi, der bor her, har gjort helt andre erfaringer. Men nu skal vi altså stå for tur igen:

Først kom det nye Nærum Amtsgymnasium med al den trafik i og igennem området, dette har ført med sig.

Dernæst skulle der bygges handicapboliger lige klods op ad vores ejendom, så vi nu i dag har mistet al privatliv på vores altaner og i vores stuer. Det samme gælder for de handicappede. Tag ikke fejl – det er søde mennesker, der bor der. Jeg vil foreslå, at den berømte arkitekt, som nok er over alle bjerge med sine penge, skulle komme og kigge lidt på forholdene for selv af få syn for sagen!

Nu skal der så anlægges nyt parkanlæg, og Hartmanns Plads skal inddrages. Jeg ved ikke hvorfor – for trafikken igennem Kirkeåsen og igennem området her vil naturligvis blive betydeligt forøget. Det eneste jeg ved er, at en eller anden fra kommunen har fået den formidable idé, at man fra gymnasiet skal kunne få sig et "kig" ned til Nærum Gadekær. Gad vide om det er noget, de unge mennesker interesserer sig for?

Anlæggelsen af parken vil også medføre, at kommunens parkeringsplads, som vi i ejendommen har benyttet i alle de år, ejendommen har eksisteret, skal inddrages i parkanlægget. Bevares, jeg er godt klar over, at det er kommunens ejendom! Men det betyder imidlertid, at vi må omlægge en stor del af den smule grønne arealer, vi har tilbage, til parkeringspladser. Vi kan protestere, og vi er skam løbende blevet informeret om kommunens planer. Det nytter som regel bare ikke noget. Politikerne er ligeglade med menigmand – de tager altid, hvad de har ret til. De har jo deres på det tørre og bor selv i andre områder af kommunen i fredelige og rolige omgivelser uden larm fra befærdede veje og med privatlivet i behold. Nogle af os i Nærum Søpark har overvejet at flytte herfra, men hvor skal vi i givet fald flytte hen i kommunen?

Vis dog lidt storsind kommunalpolitikere! Lad os beholde vores parkeringspladser, så I ikke ødelægger området omkring os yderligere. Eller har I i jeres iver efter magt og indflydelse helt glemt, hvad ordet storsind indebærer og betyder?