Virums grønne områder forsvinder

Debat: Virums grønne områder forsvinder
Foto: Lars Schmidt

Claus Bøgh Svenningsen, Medlem af Kommunalbestyrelsen for Nye Borgerlige

Et stigende antal børn betyder, at Lyngby-Taarbæk Kommune har et stort behov for at tilvejebringe mere daginstitutionskapacitet. Det er der intet nyt i – det er et ”tog” Kommunalbestyrelsen har set komme kørende i årevis, men manglende rettidighed omhu, og i mine øjne manglende nysgerrighed på alternative muligheder gør, at det ene grønne område efter det andet står for skud. Det er de nemme og hurtige løsninger, der bliver bragt i spil. Det hverken kan eller vil vi i Nye Borgerlige bakke op om.

Denne gang er det det store grønne område ved Geels Plads, der må lide skæbnen – det store grønne område i Virum Parken ved Virum Stationsvej er i øvrigt også stadig i spil. Det var på et lukket møde i Dagtilbudsudvalget tilbage i marts 2022, at et flertal udenom Nye Borgerlige godkendte Forvaltningens indstilling til arbejde videre med Geels Plads og Virum Stationsvej. Det er denne beslutning Forvaltningen har fået mandat til at arbejde videre med, og som nu i 2023 kommer frem til offentligheden – hvor projektet i princippet allerede er besluttet. Den obligatoriske høringsproces vil naturligvis blive iværksat – men i princippet er løbet kørt – det er min vurdering.

Kun højlydte protester fra borgerne vil kunne få politikerne til at lytte. Til dem, der ikke bor lige i nærheden af Geels Plads og som i første omgang ikke er bekymrede og som måske til og med synes, at det er en god idé, vil jeg sige – tænk på næste gang. Tænk hvis det er græsplænen, der hvor jeres børn leger, der forsvinder.

Nye Borgerliges og mit grundlæggende synspunkt er, at vi har pligt til at passe på vores grønne rekreative områder, som vi har fået i arv og kun har til låns af fremtidige generationer – vi får dem aldrig igen.

Området omkring Geels Plads er i forvejen præget af tæt bebyggelse og begrænsede grønne områder. De 27 millioner kr. der bruges på dette projekt kunne eksempelvis være gået til renovering af Lykkens Gave ved Fuglevad, som kunne danne rammen om et nyt dagtilbud. Lyngby-Taarbæk Kommune ejer hundredvis af ejendomme, som potentielt kunne laves om til dagtilbud uden at gøre indhug på grønne rekreative arealer.

Men der er ikke engang et flertal i Kommunalbestyrelsen, der ønsker at undersøge yderligere muligheder. I den aktuelle sag står der, at det er en midlertidig løsning – alene det at lave en midlertidig løsning til 27 millioner kr. er for mig komplet vanvittigt, men al erfaring fra Lyngby-Taarbæk Kommune viser, at midlertidighed sagtens kan betyde 15-20 år, ja endda helt op til 50 år gamle pavilloner findes der fortsat i Lundtofte.

Det er en trist udvikling. Jeg vil fortsat gøre mit bedste for at trække udviklingen i en anden retning.