VIP-billetter var ikke bestikkelse

Politidirektør i Midt- og Vestjylland går fri. VIP-billetter til koncerter for over 12.000 kroner var ikke bestikkelse, fastslår statsadvokaten i Viborg.

Det er ikke bestikkelse, at politidirektør Jens Kaasgaard siden januar 2007 har modtaget gratis billetter til i alt 13 sports- og koncertarrangementer i Messecenter Herning.

Det fastslår statsadvokaten i Viborg, Peter Brøndt Jørgensen.

Prisen for de gratis VIP-billetter til Jens Kaasgaard og en ledsager løb op i knap 12.500 kroner. Og da Messecenteret er afhængigt af politidirektørens tilladelse til at holde arrangementer, kan VIP-billetterne ses som bestikkelse, mente en borger fra Odense, der meldte Kaasgaard til politiet.

Afgørelsen om at stoppe efterforskningen begrunder statsadvokaten blandt andet med, at der ikke er konkrete retningslinjer, når det kommer til offentlige personers deltagelse i arrangementer såsom koncerter i Messecenter Herning.

Dertil tilføjer Peter Brøndt Jørgensen, at der ikke er noget, der indikerer, at politidirektøren har haft forsæt til at modtage bestikkelse.

– Jeg har ikke taget stilling til, om deltagelsen objektivt var "berettiget" eller "uberettiget" i straffelovens forstand. Jeg har alene taget stilling til politidirektørens forsæt, eller mangel på samme, skriver statsadvokaten i sin afgørelse.

I stedet henviser statsadvokaten til, at spørgsmålet om, hvornår deltagelse i sociale arrangementer er berettiget, skal behandles på et generelt plan.

Det har fået justitsminister Lars Barfoed (K) til at melde ud, at der skal fastsættes klare retningslinjer på området.

– I lyset af den opmærksomhed, der er med hensyn til offentligt ansattes deltagelse i arrangementer, der afholdes af private, vil jeg finde det rigtigst, at der bliver lavet generelle retningslinjer på området, har Lars Barfoed tidligere sagt om sagen.