Vild, vildere, Rudersdal?

Debat

Rudersdal: I et af kommunens bynære naturområder ligger Pilegårdskilen. Et gammelt fredet istidsskabslandskab med store landskabelige værdier.

Her har kommunen i en årrække, i samarbejde med Grundejerforeningen Pilegårdsparken, forsøgt at skabe en bedre biodiversitet i det ellers ensidige græslandskab.

Vi har kvæg, som tager deres del, hvor det er muligt, men resten af de grønne arealer består af næringsrigt overdrev med græs, græs og atter græs. Tiltagene for at ændre denne græsørken til et blomsterrigt overdrev har primært bestået i at opsamle græsset efter klipningen om efteråret.

Den indsats, som har pågået de sidste 3-4 år, har i den grad givet pote og ændret landskabet. Det blomstrer og summer af liv. Mange vilde blomster, vi aldrig har set her før, har fået deres genkomst. I flæng kan nævnes, gul snerre, stor knopurt, blodstillende bibernelle, røllike, blæresmælde og masser af cikorier og røde valmuer. Listen er lang.

Når der kommer kritik herfra nu, er det fordi Rudersdal kommune i år, af økonomiske grunde, har valgt at nedprioritere indsatsen i Pilegårdskilen. Man har besluttet kun at klippe græsset og lade græsmosen ligge tilbage som en stor tyk dyne. Denne dyne af græsafklip får desværre blomsterfrøene til at rådne og tilfører samtidig store mængder næring til en i forvejen velnæret lerjord, hvilket medfører endnu sværere vilkår for blomsterlivet og dermed biodiversiteten. Hele den indsats og alle de penge, der ind til nu er brugt, synes mere eller mindre spildt!

Kan det virkelig passe, at det er kommunens ”vilde” strategi?

Ydermere er det ærgerligt, at kommunen vælger at klippe græsrabatterne her i området lige i den periode, hvor blomsterfloret står allerflottest. Vi tænker, at en mindre justering af klippetidspunkt er en ligetil løsning, og at den planlægning i kommunalt regi må være enkel at håndterer.

Altså, der ytres utrolig mange fine ord og store visioner, men er der handling bagved?

I vores optik behøver det ikke koste ekstra at blive ”vild”, men det kræver, at ressourcerne anvendes anderledes. Og så skal vi borgere selvfølgelig vænne os til, at naturens orden ikke er så ordentlig. Og at det samtidig kan se smukt ud, det vi somme tider kalder rod og uorden!

Birgitte Berg-Munch

Formand for Pilegårdsparkens Grundejerforening

og

Karsten Ive

DN Rudersdal