Vil styrke skøre knoglers sag

Osteoporoseforeningen vil gerne oprette en ny lokalafdeling på Vestegnen.
Osteoporoseforeningen vil gerne oprette en ny lokalafdeling på Vestegnen.

Osteoporoseforeningen vil styrke indsatsen mod knogleskørhed gennem etablering af ny lokalafdeling, som skal dække blandt andet Vestegnen. Og det er godt nyt for de godt 23.000 kvinder og mænd, der lever med nedsat knoglestyrke i Vestegns-kommunerne Albertslund, Glostrup, Høje-Taastrup, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk og Ishøj.

Ifølge Sundhedsstyrelsen har cirka 550.000 danske mænd og kvinder knogleskørhed (osteoporose) – en sygdom, der langsomt nedbryder knoglemassen, så man gradvist får større og større risiko for at brække sine knogler. Sygdommen er lumsk, idet man ikke mærker noget til den, før man får et eller gentagne brud på fx rygsøjle, underarm, hofte eller lårben. Derfor er knogleskørhed underdiagnosticeret og kun cirka 132.000 danskere er i behandling.

Med henblik på at øge kendskabet til sygdommen vil Osteoporoseforeningen gerne i kontakt med borgere, som er interesserede i at medvirke til at få en ny lokalafdeling op at stå.

Osteoporoseforeningen har godt 12.500 medlemmer, som er tilknyttet 21 lokalafdelinger, hvor frivillige ildsjæle gør et vigtigt stykke arbejde med at støtte mennesker med knogleskørhed eller arrangere borgermøder, hvor læger, diætister og andre kommer og holder foredrag.

»Osteoporoseforeningen er en mindre patientforening for en stor folkesygdom og vi har relativt få ressourcer. Lokalafdelingerne og den frivillige indsats er derfor helt afgørende i forhold til foreningens arbejde med at udbrede kendskabet til knogleskørhed,« siger landsformand Ulla Steen Knappe.

»Efterhånden kan vi imidlertid konstatere, at lokalafdelingen i hovedstadsområdet er blevet så stor, at vi med fordel kan splitte afdeling Hovedstaden op i to. Derfor vil vi etablere en ny lokalafdeling, som kan dække Vestegnen, Dragør og Tårnby, så snart vi finder nogle frivillige, som har lyst til at tage del i de spændende opgaver,« tilføjer hun.

Etableringen af den nye lokalafdeling forudsætter, at der kan findes fire-syv frivillige til lokalafdelingens bestyrelse.

»Vi har brug for enhver, som har lyst til at yde en indsats, og vi lover at bakke op, så den nye lokalafdeling kommer godt i vej. Til lokalbestyrelsen har vi brug for en formand, en sekretær og en kasserer, men herudover vil vi gerne høre fra alle, der kunne være interesserede i at træde til indimellem, fx i forbindelse med afvikling borgermøder. Man bestemmer selv omfanget af sin indsats,« fastslår Ulla Knappe.

Interesserede kan kontakte landsformand Ulla Knappe på telefon 86139125.