Vil gøre mode-domicil lovligt med ny tilladelse

Modeshow hos Ilse Jacobsen i Ålsgårde.
  270612 Foto: Allan Nørregaard
Modeshow hos Ilse Jacobsen i Ålsgårde. 270612 Foto: Allan Nørregaard

Peter Kirkeby, Trykkerdammen, Helsingør

Debat

Helsingør: Under denne overskrift, kan man i Frederiksborg Amts Avis læse: "Ilse Jacobsen Hornbæk skal fortsat have lov til at have hovedkvarter i landzone på trods af afgørelse i klagenævn, mener udvalgsformand. "

Er loven er lige for alle?

Så skete det igen – teknokraterne og deres formand Benedikte Kiær, er parat til at ændre planloven, for at imødekomme en af kommunens velhavere – på trods af Natur og Miljøklagenævnet.

Flertallet af politikere i Helsingør Byråd – følger blindt teknokraterne og deres behov for at tækkes velhaverne.

Beboerne i Julianelund tilhører helt klart ikke denne opprioriterede gruppe af borgere – så i deres tilfælde valgte det teknokratiske flertal i byrådet, at følge Natur og Miljøklagenævnet.

Derfor spørgsmålet: er loven lige for alle?

Grundlovens paragraf 73 – Ejendomsretten er ukrænkelig – dette gælder blot ikke ejere i Transportkorridoren…

Jeg har forespurgt ministrene direkte og har fået den oplevelse, at pladsen er trang ved håndvasken – Miljøministeriet henviser til Trafikministeriet – Trafikministeren skriver, at Miljøministeriet i 2010, valgte at bibeholde transportkorridoren – med andre ord – det er ikke Trafikministeriets ansvar…

Politisk ønsker ingen at tage ansvar for at en lang række borgere, med grunde i transportkorridoren, der handles til millionbeløb – holdes i en politisk spændetrøje, hvor de risikerer at være stavnsbundet, da grundene ikke længere kan sælges til priser der modsvarer de lån, der er optaget i forbindelse med købet.

Teknokraterne er ligeglade, for borgerne i Julianelund repræsenterer ikke velhaverne, så derfor skal loven følges.

Derfor: Er loven lige for alle?? – eller er nogen mere lige end andre?

Shakespeare kunne have skrevet: There is something rotten in the city of Helsingør!