Vi stoler på lærerne

Leif Rasmussen Egedal Radikale Venstre Tjørnevej 14, Stenløse

Professor, DPU Niels Egelund og direktør, SFI Jørgen Søndergaard, har give udtryk for, at en af flere muligheder for at styrke skoleelevernes indlæring og dermed følgende bedre resultater er at styrke lærernes efteruddannelse.

Det er beskæmmende, at flertallet i kommunalbestyrelsen ikke ønsker at afsætte yderligere midler til lærernes efteruddannelse.

I bemærkningerne til budgettet står: "For at sikre at skolerne har tilstrækkeligt med uddannede lærere, er det nødvendigt i de kommende år at sætte fokus på rekruttering og fastholdelse".

Hvordan har flertallet tænkt sig at rekruttere og fastholde lærere, når man 1. afskediger lærere og 2. ikke afsætter midler til lærernes efteruddannelse?

Tror flertallet, at de kan fastholde lærere og få nye når forholdene stadig forringes?

I Radikale Venstre stoler vi på lærerne – mon lærerne stoler på kommunen under disse forhold?

Til flertallet er kun at sige:

"Tag ansvar for forbedring af børnenes grunduddannelse."