Vi har hårdt brug for en Ring 5

Køerne på Hillerødmotorvejen vil vokse yderligere til gene for Furesø-borgerne, siger Lars Carpens, der som eneste i byrådet taler for en Ring 5-forbindelse

Foto: Finn Due Larsen

Tog man til borgermøde i Kirke Værløse i februar om Ring 5-forbindelsen, kunne man godt få det klare indtryk at nærmest hele Furesø er imod planerne om en Ring 5.

Samtlige fremmødte borgere, flere partier – både Venstre, Konservative, Socialdemokraterne og SF – samt Danmarks Naturfredningsforening og Naturparkens Venner talte kraftigt imod planerne om en tværforbindelse ned gennem Sjælland.

Men langt fra alle er imod. På byrådsmødet i onsdags talte Lars Carpens fra Fokuslisten klart for, at det er i Furesøs interesse at få en Ring 5.

"Det største trafik- og miljøproblem vi overhovedet har i kommunen er omkring Hillerødmotorvejen og Ring 4. For få år siden fik vi etableret en støjafskærming på Ring 4 og ved Fiskebækbroen, ligesom der er lagt støjdæmpende asfalt på vejene. Det har hjulpet, men støjniveauet er fortsat alt for højt," siger Lars Carpens.

"Trafikmængden fortsætter med at stige, og vi må indstille os på, at Hillerødmotorvejen forlænges til nordvest for Hillerød med en yderligere stigning i trafikmængden til følge. Køerne om morgen på Hillerødmotorvejen vil vokse yderligere, og det får også Furesø-borgerne at mærke. Dertil kommer, at trafikken fra Nordsjælland i endnu højere grad vil søge igennem Farum og medføre kaos på vejene morgen og aften."

Han mener, at hvis ikke man etablerer en ny tværgående ringforbindelse omkring hovedstaden, vil man være henvist til at udvide trafik-kapaciteten både på Hillerødmotorvejen og Ring 4.

"Det er den billigste investering for staten at udvide Hillerødmotorvejen og forlænge Ballerupmotorvejen til Bagsværd. Byrådet varetager ganske enkelt ikke 80 procent af Furesø-borgernes interesse i denne sag." mener Lars Carpens.

Ordene faldt i forbindelse med en byrådsdebat, som vi bringer mere om her på furesøavis.dk senere.