Venstre støtter ikke kommunaliseringen af Engholm

Jørgen Dich, byrådsmedlem for Venstre, skriver:

Under overskriften "Venstre støtter kommunaliseringen af Engholm" her i Allerød Nyt, kører den lille Socialdemokratiske tomandsgruppe i byrådet videre i den vanlige populistiske stil.

Socialdemokraterne og ikke mindst Flemming Villadsen (FV) burde vide, at et budgetforlig er en helhedsaftale, hvor der er elementer de enkelte partier kan lide og andre man synes mindre godt om eller er lodret uenig i. Kommunaliseringen af Engholm er et af de elementer Venstre bestemt synes er særdeles uheldigt. FV ved, at Venstre i Økonomiudvalget den 12. september havde følgende særudtalelse: "JK kan ikke tiltræde, men ønsker Engholm bevaret som selvstændig institution". Samme holdning gav vi klart udtryk for under budgetforhandlingerne.

FV beroliger os med, at " Venstre behøver ikke være bange for, at engagementet hos de frivillige mindskes " Hvor ved FV det fra? Venstres bekymring, skyldes bl.a. at de frivillige på Solvænget helt er forsvundet. På undertegnedes foranledning fik vi på seneste møde i Velfærdsudvalget en orientering om denne sag – som FV længe har været bekendt med. Her fik Venstre sikret enighed om, at der fremover skal fokuseres på rekruttering, fastholdelse og udvikling af det frivillige arbejde. Så ja, FV – vi er faktisk meget bekymrede over de frivilliges fremtidige engagement på Engholm – derfor bl.a. vores dybe betænkeligheder ved kommunaliseringen.

Sagen vedrørende Solvænget og FV"s manglende initiativ til at bringe denne sag op, siger vel lidt om FV"s holdning til frivilligt arbejde i almindelighed og om hans evne til at varetage formandskabet i Velfærdsudvalget i særdeleshed.

Endelig fastslår FV i sit indlæg at "juridiske regler skal overholdes", idet han her nok tænker på sin gode politiske kollega Eva Nejstgaards rolle i Crimpsagen med de mange sager omkring køb og salg af kommunale ejendomme til en personlig ven.

Venstre og det ekskluderede medlem af Socialdemokratiet Peter Schmiegelow har – helt uden modargumentation fra FV – dokumenteret, at en række regler de facto ikke har været overholdt til skade for Allerøds borgere. Undertegnede har tidligere her i avisen direkte spurgt FV – og Kurt Hansen – om de mener at beslutningsgrundlaget ved købet af Crimp – huset har været i orden og om de fremover ville træffe en lignende betydende beslutning på tilsvarende præmisser, som i Crimp sagen. Jeg har stadig ikke fået noget svar (det kan stadig nås), – jeg må nok vente til næste valg, hvor jeg vil gentage spørgsmålet.