Vandværk fylder 100 år og fester

To af de store foreninger i Snertinge, vandværket og erhvervsforeningen, er gået sammen om en fest på kristi himmelfartsdag, torsdag den 2. juni for at markere, at i år har Snertinge Vandværk i 100 år leveret vand til byens borgere og virksomheder. Festen holdes på det grønne område ved vandværket.

Foto: Rita Sørensen
Snertinge Vandværk fylder 100 år den 2. juni 2011. Foto: Rita Sørensen
Snertinge Vandværk fylder 100 år den 2. juni 2011. Foto: Rita Sørensen

I dagens anledning er vandværket åbent fra klokken 11, så borgerne kan komme indenfor og se, hvordan vandet behandles, før det sendes ud til de 235 interessenter fordelt i 320 boliger og virksomheder med hjælp fra et moderne udpumpningsanlæg drevet af lavenergi pumper styret af en computer, som kan overvåges af bestyrelsen hjemmefra.

Samtidig er værket ved at få udskiftet de sidste gamle hovedledninger, og formand Kurt Langholm er glad for, at vandværket just er kommet igennem en streng vinter uden ledningsbrud, hvilket han tager som bevis på, at bestyrelsen gennem årene har fået udskiftet ledningsnettet, så man er på forkant med denne fornyelse. Bestyrelsen skal inden længe tage stilling til et nyt vandmålersystem med radio, så man på en køretur rundt i byen med en scanner automatisk kan aflæse målerstanden hos forbrugerne og bagefter lægge oplysningerne ind på computer. Siger bestyrelsen ja til et tilbud, vil denne udbygning formentlig ske næste år.

– Dermed, sammenfatter Kurt Langholm, har Snertinge et moderne vel udbygget vandværk, der kan levere vand af god kvalitet fra boringer med tilstrækkelig kapacitet. En noget anden verden end den, værkets første bestyrelse stod over for i 1911, hvor Snertinge Vandværk bestod af et hul i jorden, hvorfra vandet blev pumpet op i en beholder ved grusgraven på Møllebakken, således at beholderens høje beliggenhed gav et naturligt tryk i vandrørene.

I 1926 fik værket en elektrisk pumpe. I 1945 blev første del af den nuværende bygning etableret, nye boringer kom til, men stadig skulle vandet en tur over Møllebakken, der først i 1963 blev erstattet af en kompressor, der sørgede for tryk i ledningerne. Det blev moderniseret i 1983, så vandmængderne og trykket blev konstant. Derfor mener Kurt Langholm – formand i 1980erne første gang og nu igen siden 2010 – at der er grund til at markere 100-året den 2. juni. Ud over åbent hus bliver der mulighed for at deltage med hold i turneringer i petanque, fodbold og kongespil på festpladsen, hvor der også er en pølsevogn med gratis pølser og brød til alle samt udskænkning af øl og naturligvis vand i et opstillet telt. Deuden er der popcorn og slush ice til børnene. Formanden håber, at rigtigt mange borgere deltager og tilmelder hold.