USA’s bankchef: Ledighed er største bekymring

USA's centralbankchef siger, at han ikke vil udelukke obligationsopkøb for at skabe vækst.

Den amerikanske centralbankchef, Ben Bernanke, udtaler, at USA's økonomiske situation "langt fra er tilfredsstillende", men han lægger ikke op til en indgriben fra centralbankens side.

– Stagnationen på arbejdsmarkedet giver særlig grund til bekymring. Ikke kun på grund af den enorme lidelse og spild af talent, som den medfører, men også fordi en varig høj ledighed vil kunne ødelægge strukturerne i vor økonomi i mange år, siger han.

I en med spænding imødeset tale, hvor nogle iagttagere havde ventet klare signaler om en kommende indgriben, siger Bernanke, at han ikke vil udelukke yderligere obligationsopkøb for at sætte skub i væksten og reducere arbejdsløsheden.

Noget klart signal om et tredje tilbagekøbsprogram for obligationer kom der dog ikke fra centralbankchefen ved det årlige symposion i Jackson Hole, Wyoming, USA.

– Ved nærmere eftertanke, synes omkostningerne ved at bruge utraditionelle pengepolitiske tiltag håndterbare, hvilket indebærer, at vi ikke bør udelukke yderligere brug af sådanne tiltag, hvis de økonomiske forhold kræver det, siger Bernanke.

Den amerikanske centralbank – Federal Reserve – holder det månedlige pengepolitiske møde om to uger.