Det halter med økologien i Ballerup Kommune

Ifølge kommunens grønne regnskab er der sket et fald i brugen af økologi i Ballerups institutioner, der er langt fra målsætningen. Grønt Råd efterlyser handling.

Ulrich Wolf

Ballerup Kommune har en målsætning om, at 75 procent af maden i de kommunale institutioner skal være økologisk i 2015. Men ifølge kommunens grønne regnskab er kun 53 procent af maden økologisk.

I 2011 var andelen 56 procent. Dermed er der sket et fald i i brugen af økologisk mad og dermed er Ballerup langt fra den officielle målsætning. Tallene bekymrer Grønt Råd, der nu efterlyser større politisk fokus på økologien til børnene i kommunens institutioner.

»Tallene kommer faktisk bag på os, for vi havde egentlig en fornemmelse af, at der var godt styr på økologien. Men vi kan jo se, at ikke bare er man langt fra sin målsætning, der er endda sket et fald i de senere år. Og det er vi bekymrede over,« siger Jens Ohlsson fra Grønt Råd i Ballerup.

Han efterlyser et større politisk fokus på området og Grønt Råd opfordrer politikerne til at sætte gang i forskellige aktiviteter som økologiske skolekantiner og skolehaver, samt at madkundskabslærere og kantineledere får tilbudt kurser i omlægning til økologi.

Flere øko-indkøb

Tallene overrasker også Elin Blemholt. Hun er leder af Køkken Ballerup, der leverer mad til skoler og institutioner i Ballerup. Hun kan ikke mærke, at der er sket et fald i forbruget og indkøbet af økologiske varer – tværtimod.

»Jeg fornemmer, at der er sket en klar bedring med hensyn til leverancer. Der har ikke været nogen problemer med leveringen eller højere priser, så det er ikke der, at problemet ligger. Efter at det hele er blevet til Køkken Ballerup er økologiprocenten steget, og vi indkøber mere økologisk hos Grantoftegaard. Så hvorfor vi er så langt fra målet og hvorfor andelen af økologiske fødevarer endda falder, det kan jeg ikke forklare. Det kommer helt klart bag på mig,« siger Elin Blemholt.

Fælles planer

Grønt Råd efterlyser også en klar tilkendegivelse fra politikerne om, hvorvidt man stadig ønsker at andelen af økologiske varer skal op på 75 procent på trods af, at Ballerup Kommune ikke længere er med i Green Cities.

Hvis kommunen stadig har ambitioner på det økologiske område, vil Grønt Råd gerne sætte sig sammen med kommunen for at lave handlingsplaner, der skal sætte retningen for, hvordan man igen får procenten af økologiske fødevarer op.

Og der er en konkret grund til, at økologiprocenten er faldet. Det pointerer næstformand i Grønt Råd og formand for Teknik- og Miljøudvalget, Helle Tiedemann (A).

»Vi har gennemført en del besparelser de senere år og især på ældreområdet har det betydet, at der er kommet mindre økologi i køkkenerne. Skolerne har aldrig været ret meget med, men når det kommer til institutioner, så ligger andelen ganske højt. Så det er forklaringen,« siger Helle Tiedemann.

Samtidig skyder hun det erklærede mål om 75 procent økologi ned.

»Det var et mål, som vi satte os, da vi var medlem af Green Cities. Det er vi ikke længere, så målet forpligter ikke mere og er ikke realistisk. Det betyder ikke, at vi ikke vil sætte fokus på økologien, for det vil vi gerne, men de mål er ikke gældende længere,« siger Helle Tiedemann.

Politisk fokus

Hun vil dog stadig gerne arbejde på at få mere politisk fokus på økologien i kommunen og regner også med, at der vil være flere økologiske varer i de kommende år, nu hvor de store sparerunder er overstået.

»Vi vil meget gerne sætte økologi på dagsordenen poltisk. Det kræver, at hele kommunalbestyrelsen er med, men det er en vigtig ting, som vi gerne vil arbejde for. Jeg mener ikke, at der er behov for kurser i økologi til kantineledere og den slags. Det er i første omgang godt, at vi sætter politisk fokus på det,« siger Helle Tiedemann.