Unge i Fredensborg er sunde og glade

Et årligt helbredstjek blandt kommunens unge 9. klasseelever viser, at humøret og sundheden er i top.

Foto: Ole Tradsborg

SUNDHED

Det ser godt ud for de unges sundhed i Fredensborg Kommune, i en tid hvor der ellers skrives meget om overvægt blandt børn og unge. 95 % af de unge i Fredensborg siger, at de er glade eller har det godt. 70 % har aldrig røget, og i fritiden dyrker 72 % motion.Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Hans Nissen (A), glæder sig over resultaterne fra undersøgelsen, som viser, at flertallet af de unge i Fredensborg Kommune lever et godt liv med en hverdag, som de trives i. Han fortæller dog samtidig, at den også giver indtryk af, at hver femte unge har en eller anden problematik, der fylder i deres dagligdag. Fortsat fokus

"Der er uden tvivl fortsat behov for fokus på kommunens unges sundhed og trivsel. Særligt på gode motionsvaner, sunde madvaner, fastholdelse i idrætsaktiviteter og muligheder for gode rammer for fysisk udfoldelse i lokalområderne", siger udvalgsformanden og peger på nødvendigheden af at arbejde målrettet på at forebygge overvægt blandt de unge. Netop overvægt blandt børn og unge er et område, som har topprioritet for Fredensborg Kommunes sundhedspolitik. Hans Nissen mener, at sundhedsrapporten ikke mindst giver skolerne et godt grundlag for det videre arbejde for udviklingen af en sund livsstil hos de unge. Undersøgelsen er gennemført af Fredensborg Kommunes kommunallæger blandt 9. klasses eleverne på alle skoler i kommunen. Undersøgelsen indeholder en vurdering af den unges generelle helbredstilstand, højde og vægt på grundlag af vækstkurver, pubertetsudviklingen, bevægeapparatet samt sanserne. Herudover taler lægen med eleven om den unges trivsel og sundhedsadfærd.