Undgå en ‘ommer’

Michael Esmann

Fasanvænget 424, Kokkedal

Undertegnede har i den seneste tid deltaget som pårørende-repræsentant i Brugergruppen vedrørende ældreboligerne i det kommende Pleje og Aktivitetscentret i Egedalsvænge.

Gruppen har diskuteret det foreliggende tegningsmateriale, som viser, at ældreboligerne i det nye center ikke er fuldt på højde med de nuværende boliger på Brønsholmsdal. Det er derfor nu de ansvarlige politikere i Karlebo bør udvise rettidig omhu og bevilge midler nok til at sikre, at centret ikke bliver en 'ommer'.

Lad mig nævne nogle få eksempler, som kan verificeres ud fra tegningerne.

Vinduesarealerne er væsentligt mindre

Altanerne er væsentligt mindre

Intet selvstændigt køkken

Mindre skabsplads

Mindre bolig

Mindre dagslys

Intet udhus

Det er sikkert ikke muligt at rette op på alle forhold, men noget kan der gøres. F.eks. kan enhver se, at de nye ældreboliger kommer til at ligge i skyggen af den nye bygning (fem etager høj på vestsiden af ældreboligerne) langs Holmegårdsvej.

Det må være muligt at få råd til både nogle større vinduer og bygge altanerne så brede at begge ældreboligens værelser dækkes, således at beboerne i det mindste sikres ordentligt dagslys og en mulighed for at komme udenfor ved deres eget hjem.

De ovenstående punkter er blot nogle få af de mange som Brugergruppen har diskuteret. Så vis nu lidt fremsynethed og fortjen ros ved at bevilge ekstra penge til dette projekt, så vores ældre medborgeres (og vores) fremtidige boliger ikke bliver et tilbageskridt i forhold til Brønsholmsdal.

Det drejer sig livskvalitet og boligkvalitet og ikke om nogle få millioner på kort sigt.

Og skulle en fremtidig kommunalbestyrelse ønske at ændre på forholdene er kun et sikkert. Det bliver meget dyrere at bygge om end at tænke sig om en ekstra gang inden byggeriet igangsættes.

Dette blot som en venlig opfordring til rettidig omhu for at sikre gode boliger på det nye center.