Undgå bøde: Skru pladerne fast

Foto: Kenn Thomsen, Lars Sandager Ramlow