Undersøgelse af ministres brug af kreditkort lander i foråret

Rigsrevisionen vil i foråret 2023 afgive sin beretning til Statsrevisorerne om ministres brug af kreditkort.