Ulovlige u-vendinger ved motorvej

Foto: Peter Mailand

Efter Elleslettegårdsvej er blevet åbnet for bilister har Vejdirektoratet opdaget, at en del bilister foretager u-vendinger hen over de fuldt optrukne spærrelinjer. Vejdirektoratet, som vil sætte et skilt op med u-vending forbudt, har gjort politiet opmærksomme på, at nogle bilister bryder færdselsreglerne på stedet.