UFC har behov for udbygning

Belægningen hos Uvelse Fritids Center er stor efter overgangen til Hillerød kommune

UVELSE: Hillerøds "nye" fritidscenter i Uvelse fik endnu et godt driftsår i 2007, som var det sjette i rækken siden indvielsen i 2001. Formanden Peter Frederiksen kom ved generalforsamlingen fornylig ind på den nødvendige udbygning af centret. – Vore faciliteter bliver benyttet tæt på 100%, både skoler og foreninger stiller øgede krav til depotplads og omklædning, og færdiggørelsen af hele centret med omklædnings- og depotplads til udendørs idræt og aktiviteter, er et hængeparti fra før kommunesammenlægningen, sluttede Peter Frederiksen.

Centerchef Finn Lillelund gennemgik det  første udkast til en udbygningsplan, som bestyrelsen arbejder med, og som det haster med at få sat i gang, da dispensationer til en pavillon og en stålcontainer udløber her i 2007 uden at kunne forlænges. Planerne omfatter en udbygning som kan opdeles i etaper. Første del er en tilbygning til det nuværende center med et stort depotrum på ca. 70 m2, hvorefter et mindre depotrum let kan ombygges til et ekstra omklædningsrum, samt en komplettering af det oprindelige projekt fra 2001 med en ny bygning til omklædningsfaciliteter for udendørs aktiviteter, samt vaske- og depotplads for idrætsforeningen. Anden del er nye supplerende lokaler i form af en mindre træningssal på cirka 100 kvadratmeter, samt klublokaler til idrætsforeningen og eventuelt til en ungdomsklub.