Udsigt til livesending af byrådsmøder i Solrød

Udsigt til livesending af byrådsmøder i Solrød
Foto: Helle Midskov
Byrådet skal mandag aften tage stilling til et forslag om byråds-tv, som Morten Scheelsbeck (K) stiller på vegne af budgetforligskredsen i Solrød. Billedet her er et arkivfoto fra byråds-tv i Køge.
Byrådet skal mandag aften tage stilling til et forslag om byråds-tv, som Morten Scheelsbeck (K) stiller på vegne af budgetforligskredsen i Solrød. Billedet her er et arkivfoto fra byråds-tv i Køge.

Konservatives Morten Scheelsbeck stiller på vegne af et flertal i byrådet forslag om, at byrådsmøderne i Solrød fra 2022 skal videotransmitteres. – Bedre sent end aldrig, siger Emil Blücher (LA) om forslaget.

Livesending fra byrådsmøderne har i flere år været bragt frem af forskellige politikere, men nu ser det ud til, at der for første gang kan samles et flertal for, at borgerne i Solrød kan følge med hjemme fra sofaen i, hvad de lokale politikere træffer af beslutninger.

– Det er corona-pandemien, der på mange måder har sat en ny dagsorden for hverdags- og arbejdslivet, der gør, at forslaget kommer nu. Det har også haft betydning for politiske møder, hvor offentlige møder i Solrød Byråd har været gennemført på Skype/Teams, som er blevet videooptaget og publiceret på Solrød Kommunes hjemmeside dagen efter mødet sammen med mødereferatet, forklarer Morten Scheelsbeck (K) om forslaget som fremsættes på vegne af budgetforligskredsen.

Den kreds består af 16 af byrådets 19 medlemmer fra partierne: Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, SF og HavdrupListen.

Med start fra næste år

Forslaget, der kommer på bordet ved byrådets møde mandag den 31. maj, går på, at der fra 1. januar næste år videotransmitteres fra åbne møder i Solrød Byråd, der også vil kunne tilgås sammen med referat af mødet på Solrød Kommunes hjemmeside. Det er planen, at der prioriteres fortsat fysiske byrådsmøder rundt i kommunen nogle gange om året, som ikke forudsætter videotransmission. men gerne i det omfang det teknisk og økonomisk er muligt. Forslaget lægger op til, at ordningen evalueres efter et år for at beslutte den permanente løsning. Der afsættes 200.000 kroner om året, som tages med i budgettet fra 2022.

– Når vi foreslår det indført fra næste valgperiode hænger det sammen med, at det nye byråd får erfaring og tryghed med den nye form, som kombinerer fysiske møder med videotransmission, og derved bliver en naturlig del af det nye byråds arbejde, siger Morten Scheelsbeck og fortsætter:

– På byrådets time den 26. april blev byrådet præsenteret for en række koncepter for transmission fra åbne byrådsmøder. Blandt de præsenterede løsninger prioriterer budgetforligskredsen et set up, hvor en ekstern leverandør opsætter eget udstyr, sørger for transmissionen og nedtager udstyret igen, hvilket vil ske fra møde til møde.

Det er budgetforligskredsens vurdering, at Solrød Kommune undgår investering i udstyr og skaber størst mulig fleksibilitet, forinden ordningen er evalueret af det nye byråd, og der samtidig er mulighed for at fastholde fysiske møder rundt i kommunen.

Det er kun tre byrådsmedlemmer, der ikke er en del af budgetforligskredsen og dermed ikke medforslagsstillere til forslaget. Alligevel hilser de alle tre forslaget velkommen.

Allerede efter sommerferien

– Jeg er utrolig glad for, at byråds-tv nu bliver en realitet. Tiltaget vil medføre en tiltrængt åbenhed omkring, hvad der sker i Solrød Byråd, siger Emil Blücher og fortsætter:

– Liberal Alliance har som bekendt stillet forslag om byråds-tv fire gange i løbet af de seneste år. Hver gang har Venstre, HavdrupListen og Konservative stemt imod, så at tiltaget bliver fremsat af netop de partier, det virker ret mærkeligt. Man fristes til at sige »bedre sent end aldrig«. Vi glæder os i hvert fald og vil på byrådsmødet foreslå, at tiltaget igangsættes efter sommerferien, frem for ved årsskiftet, som der er lagt op til.

De Radikales Bo Nygaard Larsen er også meget positiv overfor forslaget, som han har været tilhænger af fra første gang, at Emil Blücher stillede forslaget, men hvor det blev nedstemt.

– Jeg synes, vi kan takke Emil for at have stillet forslaget og blevet ved, siger Bo Nygaard Larsen.

Brian Mørch fra Dansk Folkeparti har også længe ment, at byråds-tv var en god idé. Han glæder sig over, at det vil give borgerne en enestående mulighed for at følge den politiske proces. Hvor borgerne samtidig kan komme helt tæt på og se, hvad der lægger til grund for politikernes holdninger og beslutninger.

Forslaget behandles på byrådets møde mandag den 31. maj klokken 19, som holdes i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter.