Uddannelse og job giver sunde borgere

Af Christine Antorini (A), medlem af Folketinget:

Sundheden hos Fredensborgs borgere er lavere end landsgennemsnittet, når det kommer til antallet af lægebesøg og størrelsen af medicinforbruget ifølge nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Socialdemokraterne står klar med en række nye tiltag, som vil forbedre danskernes sundhed. Der er hårdt brug for en ny og fair sundhedspolitik. Danskerne lever kortere end andre vesteuropæere, og uligheden i danskernes sundhedstilstand er slående – også i Nordsjælland.

Opgørelser over borgernes sundhed i de nordsjællandske kommuner tegner et tydeligt billede af et Nordsjælland, som er socialt skævt. Mens blot 7,9 pct. af indbyggerne i Egedal Kommune er blandt de ti pct. af hele befolkningen, som bruger mest medicin, gælder det tilsvarende hele 10, 3 pct. og 11 pct. af indbyggerne i henholdsvis Halsnæs og Helsingør Kommuner. De to kommuner ligger også i bunden, når det drejer sig om restlevetiden for 60-årige. Samtidig har Helsingør og Halsnæs den største andel af ufaglærte i Nordsjælland og flest fattige indbyggere. Egedal er derimod den kommune, hvor færrest er fattige.

Tallene viser tydeligt, at den sociale arv og velstand har enorm betydning for sundhedstilstanden. Mange sundhedsproblemer er samfundsskabte, og derfor er det nødvendigt at bekæmpe uligheden i vores sundhed med en offensiv og langsigtet forebyggelsesindsats – og vi skal i gang med det samme.

Borgere med uddannelse og job har langt bedre forudsætninger for at leve et sundt og langt liv. Der er ligefrem tale om flere års forskel mellem den forventede levetid for ufaglærte og folk med en videregående uddannelse. Alt for mange får i dag ingen uddannelse, og det er helt afgørende for sundhedstilstanden, at flere får en uddannelse, og at vi skaber vækst og flere private arbejdspladser. Den ambition skal følges op med en række forebyggende sundhedstiltag lige fra sundhedstjek af alle over 45 år til mere sund mad og idræt i daginstitutioner og skoler, så alle får sunde vaner lige fra starten.