Ucensueret internet på biblioteket

Borgerne skal fortsat have fri mulighed for at surfe på internettet fra Hørsholm Biblioteks computere, men de skal registreres. Det har et politisk flertal nu vedtaget. Venstre mener, der er for meget overvågning over det

HØRSHOLM: Der sættes ikke ekstra spærring på adgangen til hjemmesider med porno, racistisk eller voldeligt på bibliotekets computere i Hørsholm.Det vedtog et flertal i Hørsholm Kommunalbestyrelse mandag aften og fulgte dermed trop på Kultur- og Fritidsudvalgets ønske om, at bibliotekets brugere fortsat skal have fri og lige adgang til at søge informationer på biblioteket. Herunder på internettet.Beslutningen var samtidig et 'nej tak' til at installere filtre på bibliotekets pc'ere med internetadgang. Filtre, der kan forhindre brugerne i at klikke ind på de førnævnte hjemmesider. Tilbuddet om netfilter kommer fra Kulturministeriet, der samlet har givet tre millioner til installation af de omtalte filtre på landets biblioteker, primært i afdelingerne for børn.I stedet har biblioteket foretaget en række tiltag, der skal forhindre misbrug af bibliotekets computere, oplyste formanden for Kultur- og fritidsudvalget, Isabella Meyer (K)."Der er dels opsat et reglement for benyttelsen af computerne. Dels har vi investeret i systemet Netloan, som sikrer registrering af borgere, der benytter internettet på biblioteket. Endelig er pc"erne med internetadgang placeret sådan, at skærmene kan ses af bibliotekspersonalet," oplyser Isabella Meyer.Netloan, der forventes taget brug her i sommer, fungerer sådan, at man skal identificere sig med sit sygesikringsbevis/lånerkort for at kunne benytte en pc. Disse data opbevares fortroligt i henhold til persondataloven, men politiet kan i efterforskningsøjemed få adgang til disse data med en dommerkendelse. Opsyn og overvåget

Sagen undgik ikke en politisk debat i kommunalbestyrelsessalen. Venstre var mest kritiske og stemte af hensyn til børnene imod et computernetværk uden filter."Forældre skal trygt kunne sende deres børn på biblioteket. Derfor bør børnebiblioteket få instatelleret filtre, så vi som en kommunal institution ikke medvirker til, at børn får et forkvaklet forhold til sex," sagde Michael Medom Hansen.Desuden kritiserede han bibliotekets tiltag med registrering af brugerne og personalets mulighed for at holde øje."Vi er imod denne form for overvågning og opsyn. Så hellere begrænse adgangen," fortsatte han.Borgerlistens Lars Høgh Hansen og Konservatives Isabella Meyer mente derimod, at der også lå et stort forældreansvar."Der er jo ikke tale om, at biblioteket udbyder porno, men at vores børn skal lære at lukke en sådan side, hvis de havner dér", sagde Isabella Meyer.Borgerlistens Lars Høgh Hansen er heller ikke fortaler for et forbudssamfund."Vi skal lære vores børn at begå sig i den medieverden, internettet er en del af. De skal lære at forvalte den information, de har adgang til," lød det fra Lars Høgh Hansen.Dansk Folkeparti valgte sammen med Venstre at stemme mod et 'nej til internetfiltre'.