Tvivl om udvidelse af Fredensborg Stadion

En udvidelse af Fredensborg Stadion synes mere end usikker

René Melnik

STAND BY Fredensborg Boldklub og Idrætsforening får ikke opfyldt et længe næret ønske om udbygning af Fredensborg Stadion.»Vi har noteret os jeres ønsker og kan ikke love dem opfyldt, men de vil indgå i de kommende budgetforhandlinger« således lyder beskeden til klubben fra Kultur- og Idrætsudvalget.Fra forvaltningens side var der faktisk lagt op til – på baggrund af den foreliggende situation – at meddele klubben, at de godt kunne glemme alt om ønskerne på denne side 2011. Altså resten af denne budget-periode.Ønskerne er en udbygning af Fredensborg Stadion med yderligere to græsbaner, en kunsttstofbane og en ny toiletbygning.Ønskerne er begrundet i stor medlemstilgang og en forventning om at tilgangen vil fortsætte de kommende år.Udvalget havde til behandling af sagen bedt klubben om en en plan, hvoraf det nærmere skal fremgå hvilke ønsker, der indgår i udbygningsprojektet.Det fik udvalget ikke, men blot en prioriteringsliste, og forvaltningen kom med denne anbefaling til politikerne.»Uagtet der fortsat ikke foreligger en plan, anbefaler administrationen, at det i lyset af den foreliggende budgetsituation og den vedtagne stramme økonomistyring meddeles Fredensborg Boldklub og Idrætsforening, at man har noteret sig deres ønsker, men at kommunen hverken i 2008 eller budgetoverslagsårene forventer at kunne efterkomme det ansøgte«.Dette 'modificerede' politikerne så til at man ville medtage ønsket i de kommende budgetforhandlinger.