Truslen om en betalingsring skaber behov for endnu flere p-pladser

Af Anne Ehrenreich og Ove Petersen (V), medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Peter Antonsen og Hans Grønberg spørger os lidt polemisk, hvem vi vil skabe bedre forhold for med flere p-pladser ved stationerne.

Svaret er kort og klart: Borgerne.

Truslen fra S og SF om indførelse af en betalingsring rundt om København øger behovet for parkeringspladser ved stationerne yderligere, da ikke alle borgere vil have råd til at køre gennem ringen. Det vil være forbeholdt de rigeste.

Kommunen må derfor være klar til at hjælpe de øvrige borgere enten med god kollektiv transport eller med parkering ved stationerne.

Man kommer ikke uden om, at Hørsholmborgernes liv er så travlt, at hovedparten foretrækker at anvende bilen enten til og fra arbejde eller til og fra stationen, så man kan hente børn eller handle på vejen.

Man kan godt som Peter Antonsen og Hans Grønberg have en ambition om at ændre på dette og fremme anvendelsen af cykel og anden offentlig transport.

Vi støtter også initiativer i denne retning. Men det skal ske ad frivillighedens vej.

Venstre vil ikke være med til at chikanere borgerne ud på cykel eller i bus ved ikke at etablere p-pladser.

Hørsholmborgerne leverer et så vigtigt bidrag til Danmarks økonomi, at det også samfundsøkonomisk ville være meget uklogt ikke at gøre en stor indsats for at hjælpe dem med at få deres dagligdag til at hænge sammen.

Og skal Hørsholm være en attraktiv by for børnefamilier, så kræver det også, at transportforholdene er optimale. Vi vil derfor arbejde for, at kommunen går i gang med planlægningen af flere p-pladser ved stationerne.

DSB bør også bidrage til finansieringen, da DSB må have en klar interesse i at få flere kunder til togene.

Vi er enige med Peter Antonsen og Hans Grønberg i, at bygningen af p-anlæg skal ske med respekt for omgivelserne, og at det ved Rungsted Station vil være oplagt med en nedgravet løsning.

Vi er endvidere enige i, at kommunen skal forbedre den kollektive transport, så den udgør et reelt alternativ til at tage bilen til stationen.

Vi ønsker som Borgerlisten en samtænkt løsning med respekt for stationsmiljøerne. Det mener vi også er muligt, hvis det indtænkes i byudviklingen ved begge stationer.