Tre foreninger – ét sekretariat – én stjerne!

Når man blot læser at Visit Roskilde bliver sin egen forening, kan jeg godt forstå at Klaus Jaakko Nielsen i sit læserbrev den 18. april spørger, hvad vi skal med endnu en forening, der skal promovere Roskilde. Formålet med denne øvelse er dog lige præcis det, som Klaus plæderer for, nemlig en egentlig centralisering af markedsføringen, brandingen af Roskilde. Målet er et fælles sekretariat, en fælles driftsorganisation der varetager markedsføring af Roskilde, planlægger og afvikler af events mm., for derigennem at sikre et koordineret og konsistent budskab. Vi tror på at vi herigennem kan sikre, at så mange aktører som muligt tænkes ind i de tiltag der gør, at Roskilde fremstår som et levende og dynamisk sted at besøge, arbejde i og bo i. I dag er Visit Roskilde et "projekt" under Erhvervsforum Roskilde, men i den tænkte fremtidige organisering, finder vi det mest hensigtsmæssigt at Visit Roskilde udskilles i sin egen forening. Således får turismeaktørerne deres egen stemme, udarbejder deres egen resultatkontrakt med driftsorganisationen, ligesom Roskilde Handel og Erhvervsforum Roskilde vil udarbejde deres resultatkontrakter med den fælles drift. Forhåbentlig når vi i mål med tre foreninger, ét sekretariat, én stjerne.