Trafiktrængsel: Det bliver mere vildt

Foto: Kenn Thomsen
Køge Bugt Motorvejen er Danmarks mest trafikerede motorvej. Foto: Kenn Thomsen
Køge Bugt Motorvejen er Danmarks mest trafikerede motorvej. Foto: Kenn Thomsen Kenn Thomsen

Køge Bugt Motorvejen. Motorring 3. Amagermotorvejen. Holbækmotorvejen. Motorring 4.

Det er – med afstand – de mest belastede motorveje i landet. De gennemskærer Vestegnen – så det kan høres. Nogle af landets mest støjbelastede boligområder ligger nemlig omkring disse motorveje på Vestegnen.

Det fremgår af Vejdirektoratets årlige rapport om statsvejnettet, der netop er udkommet.

Køge Bugt Motorvejen på strækningen mellem Greve N og Ishøj er fortsat Danmarks mest trafikerede vejstrækning. Her kører der i gennemsnit 133.400 køretøjer i døgnet – og det er altså også, når man tæller »stille« weekend- og helligdage med. Ser man kun på hverdagstrafikken, så er det gennemsnitlige tal oppe på 144.100 køretøjer i døgnet.

På de næste to pladser kommer Motorring 3 mellem Jyllingevej og Frederikssundsvej, og Amagermotorvejen mellem Avedøre og Gammel Køge Landevej.

Flere biler

Det er langt fra sådan, at trængsel og gener bliver mindre de kommende år.

Tallene fra Vejdirektoratet taler sit tydelige sprog: Der kommer hele tiden flere og flere person- og lastbiler på motorvejene.

– Tallene bekræfter det billede, som de fleste danske trafikanter også genkender fra deres færdsel ude på motorvejene, nemlig at trængslen bliver tættere og tættere, siger trafikdirektør Niels Tørsløv fra Vejdirektoratet.

Presset på de store veje er især blevet forværret i myldretiden. Her viser Vejdirektoratets opgørelser, at trafikken er steget med op mod 40-45 procent på nogle af de værst belastede strækninger.

– Myldretidstrafikken udgør en særskilt udfordring for os. Vi taler om strækninger, der i forvejen er stærkt belastede, og når de netop i myldretiderne bliver underlagt et særligt hårdt trafikpres, så skaber det naturligvis ekstra risiko for trængsel og kø, fortæller Niels Tørsløv, der tilføjer, at Vejdirektoratet arbejder aktivt på at finde løsninger, der kan lempe trafikpresset på motorvejene i myldretiderne.

Vejdirektoratets trafikprognoser viser i øvrigt, at trængslen på motorvejene vil fortsætte med at stige i de kommende år. Og hvis man kigger frem mod 2030, så vil flere af de store motorveje i Hovedstadsområdet have det, der kaldes en kritisk belastningsgrad.

Motorvejstrafik på Vestegnen

Her er tal på denne gennemsnitlige trafik i 2017 på en række udvalgte motorvejsstrækninger. Der er tale om gennemsnitlig trafik pr. døgn over hele året. Køge Bugt Motorvejen mellem Greve N og Ishøj: 133.400 Motorring 3 mellem Jyllingevej og Frederikssundsvej: 125.100 Amagermotorvejen mellem Avedøre og Gammel Køge Landevej: 115.100 Køge Bugt Motorvejen ved Karlslunde: 106.012 Holbækmotorvejen mellem Brøndby og Brøndbyvester: 102.000 Motorring 3 mellem Køge Bugt Motorvejen og Holbækmotorvejen: 96.379 Motorring 4 nordvest for Albertslund: 75.943