Tørkeramte landmænd får lov at tage vand fra åer og søer

Hjørring Kommune vil tillade landmænd at suge vand op fra åer og søer til vanding af tørre marker.

Hjørring Kommune vil hjælpe tørkeramte landmænd med at skaffe adgang til vand fra søer og åer. Det udløser kritik fra den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening.
Hjørring Kommune vil hjælpe tørkeramte landmænd med at skaffe adgang til vand fra søer og åer. Det udløser kritik fra den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening.

Tørken får nu Hjørring Kommune til at åbne for, at landmænd må tappe vand fra søer og vandløb til at vande deres marker.

Det skriver DR Nordjylland.

Normalt kræver det en ansøgning, som kan tage måneder at behandle. Men ifølge Hjørring Kommune er der tale om en nødsituation.

– Vi dribler uden om de normale ansøgnings- og høringsfrister. Så hvis der er vand nok til rådighed, og det rent praktisk kan lade sig gøre, giver vi en her-og-nu-tilladelse, siger formand for teknik- og miljøudvalget Søren Smalbro (V) til DR.

Landmand John Povlsen har fået tilladelse til med en slamsuger at tage vand fra Uggerby Å til at vande sin græsmark.

Det svarer ifølge landmanden til, at græsmarken får tre millimeter regn.

Mens den lokale landbrugsorganisation LandboNord glæder sig over kommunens velvilje, så vækker det harme hos formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Hjørring.

– Jeg mener simpelthen ikke, at der er nogen hjemmel i loven til, at kommunen kan gøre det, som den er i gang med at gøre, siger Jørgen Jørgensen.

Sådan en tilladelse skal sendes i fire ugers offentlig høring, anfører han.

Lokalformanden erkender, at det er en vanskelig situation for mange landmænd.

– Men det er det så sandelig da også for naturen, og vi ved jo, at mange vandløb og åer har en vandføring, der er så lav, som vi sjældent eller aldrig har set.

– Og det går jo også ud over det liv, der er i vandløbene med fisk, insekter og planter, siger han til DR Nordjylland.

Landbruget har tidligere skønnet, at erhvervet står til et tab på op mod 4,5 milliarder kroner som følge af tørken.

Tidligere på sommeren besluttede regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti at give landmænd en hjælpende hånd ved blandt andet at tillade at høste græs på brakarealer og bruge det til foder.