Tøjkoncern fik halveret overskud

Tøjkoncernen IC Companys fik halveret overskuddet i det forløbne år, målt på primær drift, men tallene er alligevel i overkanten af det ventede.

Tøjkoncernen IC Companys kom ud af året 2008-09 med et overskud af den primære drift på 162 millioner kroner. Dermed er overskuddet mere end halveret i forhold til året før, hvor det nåede op på 349 millioner kroner. Med til historien hører engangsomkostninger på 115 millioner kroner, der trækker ned i overskuddet. Resultatet er i overkanten af ledelsens egne forventninger.

Selskabet forklarer, at man med en ny ledelse tog fat på året med nye vækstplaner. Men den økonomiske krise har tvunget IC Companys til yderligere at skære ned i selskabets omkostninger og blandt andet tage afsked med et større antal medarbejdere.

IC Companys omsatte for 3,6 milliarder kroner, svarende til et mindre fald på fire procent. Efter skat er der tale om et overskud på 109 millioner kroner. Salget i koncernens egne butikker, målt på sammenlignelige butikker, faldt med syv procent.

I regnskabet melder selskabet, at man nu står med en styrket organisation med en efter omstændighederne tilfredsstillende indtjening og en solid pengestrøm. Dertil kommer, at en lang periode med stigende omkostninger er stoppet.

IC Companys vurderer, at udviklingen på markedet fortsat er usikker. Man forventer for det kommende år en omsætning på 3,3 til 3,4 milliarder kroner og et resultat af den primære drift på mellem 150 og 200 millioner kroner.