Tilsyn politianmelder Jyske Bank for overtrædelse af hvidvasklov

To inspektioner fra efteråret 2021 har ført til, at Finanstilsynet politianmelder Jyske Bank.