Tillid skabes gennem praksis – ikke afstemninger

Foto: Allan Nørregaard
Foto: Allan Nørregaard Allan Noerregaard

Jens Kirkegaard, arkitekt, Espergærde

Debat

Helsingør: Byrådsmedlem advokat Anders Drachmann, Konservative, har offentligt stillet spørgsmålstegn til de kommunale embedsmænds evner til at vælge de rigtige eksterne rådgivere og ikke mindst efterfølgende, om de formår at tolke rådene korrekt. Dette udsagn har støt Helsingør Kommunes "to borgmestre", Hecht (V) og Kiær (K) så meget, at de på sidste byrådsmøde ønskede en byrådsbeslutning i form af en tillidserklæring fra byrådet til administrationen.

Ikke mindst Drachmanns flotte initiativ (…vedrørende Julianelund) hvor han for egen regning med et juridisk notat fra juraprofessorer Søren Højgaard Mørup, Århus Universitet har vist, at administrationens to advokatundersøgelser (…om bebyggelsen Julianelund), er baseret på et løst og fejlagtigt grundlag, som efterfølgende er præsenteret for byrådet som ultimative sandheder. Advokat Drachmanns kritik af embedsværket er derfor bestemt ikke uden interesse for offentligheden.

Et byrådsflertal har gennem den kommunale administration fået blandet æbler og pære i samme juridiske svikmølle. Derfor har Hecht og Kiær kunnet bestille de famøse juridiske notater, der alene har til formål at understøtte deres egne politiske holdninger i den famøse Julianelund-sag. Formålet har desværre ikke været at få skabt fornuftige løsninger for hverken bebyggelsen eller for kommunen. Dette er ikke kun administrationens fejl. For ingen sund fornuft på rådhuset eller i byrådet kunne stoppe de to, der som et par bissende kvier har nedgjort alt og alle, som har gjort forsøg på at hjælpe Julianelund og de ramte 53 familier mod nedrivning af ejendom ned til de påståede lovlige 24 kvm.

Derfor ønsker Kiær og Hecht nu en afstemning, hvor byrådet anmodes om at undsige Drachmann, fordi han har kritiseret administrationens håndtering af de efterhånden mange møgsager fx vedrørende mangelfuld juridisk planlægningskompetence. En afstemning, der takket være Allan Berg Mortensen (enhedslisten) er blevet udsat, med henvisning til at Drachmann skulle have muligheden for at kunne forklare om sin baggrund for kritik af borgmester og administration, når han efter sin orlov i november kommer tilbage til byrådet.

Det bliver meget spændene, at se, om byrådet i november vil lade sig bruge til nogle uskønne politiske sværdslag fra Hecht og Kiær mod Drachmann. Det burde i virkeligheden være Hecht og Kiærs egen politiske troværdighed, der skulle stemmes om i byrådssalen og ikke spørgsmålet om administrationen, som af politiske årsager har undladt at stille alle de relevante spørgsmål, man ønskede belyst af advokaterne. Stiller man forkerte spørgsmål, får man forkerte svar. Vås besvares som bekendt med vås.

Selvfølgelig havde det klædt administrationen, hvis denne ikke var fremkommet med økonomiske trusler i marts måned, til de i byrådet der ikke ville stemme som ønsket af Hecht og Kiær, om nedrivningen af bebyggelsen Julianelund til de famøse 24 km. Dybest set er de tos ageren mod Drachmann "lokalpolitik", når den er værst. Så stop nu "farcen" og undlad en byråds afstemning om troværdighed.

Som borger kan man håbe, at byrådet ikke vil lade sig misbruge af Hecht og Kiær, fordi administrationen bevidst har undladt væsentlige spørgsmål til de eksterne advokater. Blandt andet at spørge om den til bebyggelsen knyttede "hævd", eller "alderstidshævd" En hævd der efter Danske Lov entydig sikrer en brugsret i Julianelund.