Ti år med selvstændighed og fællesskab: Fremtidslinjen fylder rundt

Jubilæum: Fremtidslinjen i Køge, der er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, kunne torsdag fejre sit tiårs jubilæum.

Ølby: Snakken går flittigt på Fremtidslinjen udeareal, hvor blandt andet medarbejdere, samarbejdspartnere og forældre samt nuværende og tidligere elever har taget plads. I dagens anledning spiser de pindemadder og drikker sodavand, og flere har fundet plads på nogle af de pallemøbler, som uddannelsens værkstedselever selv har lavet.

Det er torsdag, og Fremtidslinjen fejrer sit tiårs jubilæum med åbent hus, live musik, rundvisning og tale fra borgmesteren. Solen har fundet et hul i de ellers grå efterårsskyer, og leder Dorte Henriksen opridser den udviklingen, som den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse har gennemgået de seneste ti år:

– Tidligere har det måske være okay for eleverne bare at møde op, men med tiden har vi forsøgt at sætte baren lidt højere og sætte nogle lidt højere krav, fortæller hun og uddyber:

– Det betyder, at de unge finder ud af, at de kan mere, end de tror, og at vi kan få dem bedre videre. Vores formål er at gøre eleverne så selvstændige og aktivt deltagende i voksenlivet som muligt, og når man har været “specialelev” i mange år, og der blevet sørget for én, så det handler om at prøve at klare sig selv.

Et fællesskab bagefter

For at markere den runde fødselsdag har Fremtidslinjen selv interviewet tidligere elever om, hvordan det har været at gå på uddannelsen, så rundt omkring på uddannelsens vægge hænger både deres egne historier med tidligere elever samt artikler fra DAGBLADET de senere år.

Heriblandt historien om, da de første ni elever blev færdige i 2014. I dag går der 42 elever fordelt på fire forskellige linjer: Esport og medie, kunst og musik, køkken og kantine samt værksted og erhverv.

Spørger man Dorte Henriksen, er det skønt, at uddannelsen nu kan fejre sit tiårs jubilæum.

– Det er rigtig dejligt, at Køge Kommune i sin tid prioriterede at have sin egen, lokale STU. I begyndelsen, da lovgivningen blev vedtaget i 2007, skulle alle de lokale unge ud af kommunen, men da kommunen fik sin egen uddannelsen, betød det, at man kunne fastholde de unge i deres lokale miljø. Det betyder også, at de har et fællesskab, selv når de stopper, påpeger lederen af Fremtidslinjen.

Faste rammer

I løbet af de ti år, Fremtidslinjen har eksisteret, har uddannelsen ændret sin måde at organisere eleverne på, fortæller Dorte Henriksen. Hvor de unge tidligere har været meget på kryds og tværs af hinanden og forskellige fag, er de i dag i mere faste rammer.

– For nogle var det lidt utrygt ikke at vide, hvem de skulle være i gruppe med, men ved at inddele dem i fire linjer, er eleverne mere sammen som gruppe, og vi kan skabe nogle mere faste rammer om undervisningen. Det giver mere tryghed og bedre fællesskab, forklarer Dorte Henriksen.

Som nævnt kiggede borgmester Marie Stærke også forbi fejringen og holdt en tale for dagens mange besøgende. Hun havde mange positive ord og en stor tak med til både elever og medarbejdere, og Stærke huskede det som i går, at Fremtidslinjen blev etableret.

– Her skaber vi fremtiden og gør det muligt for de unge at komme godt videre i livet. Jeg er stolt af, at vi har Fremtidslinjen, hvor man kan følge sin drøm og mærke efter, hvad man gerne vil med livet. Og alle har brug for at mærke, at de er en del af et fællesskab, hvor man kan bidrage og gøre en forskel, siger borgmesteren.

Fremtidslinjen, STU, Køge, 10 år, jubilæum, Dorte Henriksen, leder Simon De Visme
Fremtidslinjen, STU, Køge, 10 år, jubilæum, Dorte Henriksen, leder Simon De Visme
Fremtidslinjen, STU, Køge, 10 år, jubilæum, Dorte Henriksen, leder Simon De Visme
Fremtidslinjen, STU, Køge, 10 år, jubilæum, Dorte Henriksen, leder Simon De Visme
Fremtidslinjen, STU, Køge, 10 år, jubilæum, Dorte Henriksen, leder Simon De Visme
Fremtidslinjen, STU, Køge, 10 år, jubilæum, Dorte Henriksen, leder Simon De Visme
Fremtidslinjen, STU, Køge, 10 år, jubilæum, Dorte Henriksen, leder Simon De Visme