Tag ansvar for de handicappede

HELSINGØR S- KANDIDAT. FOTO TV. 140999
HELSINGØR S- KANDIDAT. FOTO TV. 140999

Per Christensen, formand, Helsingør Kommunes Handicapråd

Debat

Helsingør: Forud for forhandlingerne om budget 2013 skal Helsingør Kommunes Handicapråd understrege det store ansvar, som kommunen har fået i forbindelse med opgavereformen, der overførte ansvaret for behandling, støtte, hjælp og accept af handicappede medborgere fra amterne til kommunerne.

En lang række af de foreslåede besparelser indenfor handicapområdet underminerer handicappedes mulighed for at have en meningsfuld fritid og den handicappedes ret til medindflydelse på eget liv herunder uddannelse. Det gælder således forslaget om lukning af SPUCs Cafe LIV, lukning af 'onsdagsklubben', stop for hjælp til transport, når unge Helsingørborgere ønsker at bruge fritidstilbuddet i LEVUK i Hillerød samt forslaget om at unge på Særligt Tilrettelagt Uddannelse alene kan få en uddannelse i Helsingør Kommune.

Samme tendens gælder for så vidt angår forslag om omfattende besparelser indenfor psykiatrien i det såkaldte 'mulighedskatalog'.

Byrådet har vedtaget en handicappolitik, der fastslår de overordnede principper for vilkårene for handicappede borgere i kommunen. En række af de administrativt foreslåede besparelser på budget 2013 vil efter Handicaprådets mening svække handicappede borgeres rettigheder og livsmuligheder i en grad, der hverken er rimeligt eller i overensstemmelse med Helsingør Kommunes Handicappolitik.