Taffelopdækning på Slottet

Frem til og med søndag den 9. marts kan man på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot se en taffelopdækning, som den var for 350 år siden.

Dengang modtog Frederik 3. den svenske kong Karl 10. Gustav på slottet. Det var kun fem dage efter, at Danmark ved den ydmygende Roskildefred havde afstået Skåne, Halland og Blekinge samt Bohus og Trondheim Len i Norge.

På Frederiksborg Slot blev den svenske konge beværtet med fornemme tafler; en ny alliance skulle afløse mistro og fjendskab. Fem måneder senere brød krigen ud på ny.

Museet viser en mindre udstilling om kongemødet, Roskildefreden og den forudgående krig, samt en taffelopdækning á la 1658.

Lørdag den 8. og søndag den 9. er der omvisning om Roskildefreden og svenskerkrigene, klokken 13.30.