Sydsjællands og Lolland Falsters vandstigning nedjusteres

oversvømmelse faxe ladeplads faxe å brand i elskabe
oversvømmelse faxe ladeplads faxe å brand i elskabe

DMIs prognoser for vandstigningen i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds er nedjusteret, og stigningen ved kysterne i kredsen ser ikke ud til at blive så store som tidligere forventet. Det er kysterne ved Faxe Bugt og den sydlige del af Falster, der lige nu ser ud til at få de største vandstigninger.

Den forhøjede vandstand har på nuværende tidspunkt givet problemer i området ved Faxe Ladeplads og Præstø.

Her er en del huse lige nu uden strøm, da flere elskabe er blevet oversvømmet. Strømmen kan først genetableres, når vandet har trukket sig tilbage, hvilket formentlig sker i løbet af torsdag.

Ved Faxe Ås udløb ved Strandvejen i Faxe Ladeplads er vandet begyndt at trænge ind i baglandet, og politiet henstiller til, at man holder sig fra at færdes på Strandvejen fra Præstø Fjord og ned forbi Faxe Ladeplads, da der er begyndt at komme vand på kørebanen.

Der er rundt om i politikredsen gjort en del foranstaltninger i forbindelse med vandstigningen. Senest har Hjemmeværnsfolk indfundet sig i Nykøbing Falster, hvor de er parat til at hjælpe med sandsække, hvis der skulle blive problemer.

DMIs prognoser for den forhøjede vandstand følges tæt i de kommende timer. Borgerne i de berørte områder i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds opfordres til at holde sig orienteret via fx kommunernes hjemmesider, politiets hjemmeside www.politi.dk/sydsjaelland, via Twitter på @SSJ_LFPoliti, @BRSdk, @dmidk eller Facebook på www.facebook.com/ssjlfpoliti, hvor der vil blive informeret.

Gode råd

Har du dyrehold, der går tæt på kysten i lavtliggende områder, bør du sikre dig, at de ikke kommer i fare på grund af vandet.

Det kan være en god idé at lade telefonerne op, og have en radio, der kan køre på batterier, hvis der nu skulle blive strømafbrydelse.

Tjek, at dine kældervinduer, kælderdøre og yderdøre er tætte. Du kan tætne omkring lysskakter og kældernedløb ved at bruge sandsække eller vandtætte barrierer fx kraftig tape.

Hvis du opbevarer ting i din kælder, du gerne vil passe ekstra på – for eksempel fotos – bør du lægge dem i vandtætte kasser.

Flyt evt. dine ting væk fra gulvet til et højereliggende sted i huset.

Hold dig orienteret.