Svar til Trine Nebel vedr. møde på Sorgenfri Skole

Af Jesper Glade, Formand for bestyrelsen på Sorgenfri skole

Perception is reality …

skrev jeg i mit indlæg og dermed behøver jeg egentlig ikke at gå ind i en diskussion om hvad der blev sagt eller, hvad der måske er vigtigere i dette tilfælde, hvad der ikke blev sagt på vores debatmøde på Sorgenfri skolen i torsdags, men selvfølgelig bør jeg svare Trine Nebel på hendes indlæg.

Jeg vil indlede med at gentage, at jeg ikke tror at Trine Nebel er et ondt menneske, men at jeg gik fra mødet med en oplevelse af at hverken borgmesteren eller Trine var dem vi skulle basere vores håb på.

Jeg skrev følgende i mit oprindelige indlæg: "Nødvendigheden af besparelserne er en præmis som vi i skolebestyrelsen på Sorgenfri skole forholder os til og vi er helt på det rene med at kommunerne mødes af krav fra staten om tilbageholdenhed" – så jeg mener nok at vi har anerkendt bl.a. dit synspunkt om at skattestigninger ikke er en farbar vej til at redde os fra besparelser (SF er ene om dette synspunkt i kommunalbestyrelsen) og vi er realistiske nok til at vide, at vi givetvis heller ikke undgår besparelser på specialområdet.

Det er omfanget af besparelser, som vil ramme os på Sorgenfri skole (både på skole og fritidsordning) som vi gerne ville tale med jer om og jeg oplevede ikke samme lydhørhed fra din og borgmesterens side som jeg gjorde fra de øvrige paneldeltagere: Bodil Kornbek (A), Sofia Osmani (C) og Morten Normann Jørgensen (F) og det er nok det som min oplevelse af din negative holdning til specialområdet baserer sig på – så måske har jeg forvekslet dine manglende meldinger med en negativ holdning til området – min oplevelse var i hvert fald, at du ikke var indstillet på at kæmpe en særligt hård kamp for specialområdet i denne budgetrunde.

Jeg har med stor interesse læst De Radikale's budgetindlæg og bed især mærke i at specialområdet bliver nævnt allerede i din indledning.

I kommer i budgetindlægget med nogle mere konkrete bud på hvad I vil og især er jeg glad for at I har fundet 15 mio. kr. i borgmesterens 'Lyngby Idrætsby'- projekt, som eventuelt kan bruges til at undgå nogle af de foreslåede besparelser på specialområdet.

I skriver også at I ikke vil acceptere at flytte elever, der allerede er i specialtilbud tilbage til normalskolen, men gerne vil være med til at kigge på fødekæden til specialområdet .

Dette sammenholdt med jeres forslag om en arbejdsgruppe til udarbejdelse af en ressourcemodel for specialområdet, som skal fastholde udgifterne giver mig et bedre indtryk af jeres intentioner, da det er konkrete forslag – jeg vælger at læse det som en tilkendegivelse af at I vil arbejde for et uændret budget på specialområdet, men det er måske en overfortolkning?