Svar til Bo Hilsted

I forlængelse af Bo Hilsteds læserbrev i Uge-Nyt, om benyttelsen af arealet overfor Puslingebanen i Humlebæk, kan jeg oplyse, at der er fuld opmærksomhed på sagen.

Kommunens administration har overfor mig oplyst, at de er i dialog med MT Højgaard, Krogerup Avlsgård og Skov og Naturstyrelsen. Kommunen har modtaget en henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening, via Fredningsnævnet og en henvendelse fra en beboer i området. Begge parter er orienteret om sagens status. Jeg har bedt forvaltningen give Miljø- og Teknikudvalget en redegørelse på næste møde.

Venlig hilsen

Ole Andersen

Formand for Miljø og Teknikudvalget