Sundhedsstyrelsen advarede i september om mink-mutation

Allerede i starten af september beskrev Sundhedsstyrelsen farlige mutationer. Minister blev ikke advaret.

Myndighederne advarede allerede i september om, at mutationer af covid-19 i mink kunne være et problem.
Myndighederne advarede allerede i september om, at mutationer af covid-19 i mink kunne være et problem.

Sundhedsstyrelsen oplyste allerede 7. september om, at covid-19 mutationer i mink kunne påvirke vacciner, fremgår det af redegørelse fra Fødevareministeriet. Fødevareministeren blev ikke advaret.

Det var netop mutationer af covid-19 i mink, der var afgørende for, at regeringen 4. november besluttede, at alle mink i Danmark skulle slås ned.

Her meddelte regeringen, at der var fundet mutationer af covid-19 i mink, der potentielt kunne hæmme vacciners effektivitet.

– Det bemærkes, at de foreløbige genetiske undersøgelser fra minkbesætning nummer fire viser, at den unikke minkvariant fortsat udvikler mutationer i det område af virus, som koder for "spike-proteinet", og som samtidig er en del af virus, som en lang række internationale vaccinekandidater er rettet imod, skrev Sundhedsstyrelsen til Sundheds- og Ældreministeriet 7. september.

Ifølge redegørelsen fremgik det også af notatet, at det ikke kunne udelukkes, at mink smittede mennesker.

Notatet blev den 8. september også sendt til Miljø- og Fødevareministeriet.

– Dette notat er ikke forelagt fødevareministeren, står der i redegørelsen.

Den 15. september skriver Fødevarestyrelsen i et notat om de fundne mutationer, at Statens Serum Institut "anfører, at der fortsat sker betydende genetiske ændringer i minkvarianten, som vækker bekymring for fremtidig human immunitet."

Igen den 21. september skriver Statens Serum Institut, at risikoen for flere mutationer er "meget stor" samt at muteret virus udgør "en potentiel fare for folkesundheden".

Først i starten af oktober begynder man at slå smittede mink og mink inden for 7,8 kilometer af smittede mink ned.

26. oktober bliver Folketinget informeret om, at der er varianter af covid-19 i mink, der kan true en fremtidig vaccine.

3. november skriver Statens Serum Institut, at "fortsat minkavl under en igangværende COVID-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner"

Dagen efter beslutter regeringen, at alle mink i Danmark skal slås ned. På et pressemøde fortæller nu forhenværende fødevareminister Mogens Jensen (S) og statsminister Mette Frederiksen (S) om mutationer i mink.