Sundhedslys lokkede på Skipperkroen

Foto: Lise-Lotte Iuel