Sundheden i taber-taber situation

Jeg deler borgmesterens sygehus-bekymring. Administrationen får i reglen sin vilje, uanset hvad politikerne siger.

Lars Bitsch-Larsen (V), medlem af Kalundborg Kommunalbestyrelse, Kåstrupvej 112, Kalundborg, skriver: Borgmester Kaj Buch Jensen, Kalundborg, har ret i, at trods et positivt forlig om Kalundborg Sygehus, så er der grund til bekymring. Historisk set har sygehusadministrationerne som regel fået deres vilje, uanset hvad politikerne har givet udtryk for i avisen. Sygehusadministrationerne er i princippet ansvarsfrie, for deres ansvar er budgetter og planlægning, hvor borgernes sundhed er et politisk ansvar. Problemet er, at politikerne ikke får rådgivning i forhold i sundhed, kun i forhold til, hvad administrationerne mener er det rigtige for et centraliseret sygehusvæsen. Dette kan aflæses af statistikkerne, hvor dødeligheden for visse sygdomsgrupper stiger, for nogles vedkommende en fordobling i de seneste 10 år. På den måde er sundheden i Danmark havnet i taber-taber situation. Alle går rundt og gør de rigtige ting, men tingene bliver ikke gjort rigtigt.

Fokus på de forkerte ting

Det er simpelthen ikke muligt med et regionalt sygehusvæsen at forbedre den danske levealder, fordi der er fokus på de forkerte ting. Det er kun, når kommunerne får hele ansvaret for sundheden, at der er mulighed for en forbedring. I takt med centraliseringen er Danmark raslet ned af sundhedslisterne både i OECD og WHO. I WHO er Danmark faldet fra en ottendeplads i 1970 til en 35. plads på linje med Portugal og Korea – og USA.