Sund fornuft at bevare Jonstrup Skole

Af Kasper Kruger (V), byrådsmedlem og gruppeformand:

Fhv. skoleudvalgsformand Wagner Jensen (WJ) kritiserer i læserbrev den 4.2. byrådets beslutning om at bevare indskolingen i Jonstrup. WJ skriver bl.a. til, at forslaget – der blev fremsat af Venstre – vil koste kommunen 1 mio. kr. årligt.

WJ var selv medansvarlig for den daværende beslutning om at nedlægge Jonstrup Skole. Derfor er det også værd at notere, at det af indlægget også fremgår, at der i kommunens beregninger af spareforslaget ikke var taget højde for nye udgifter til bustransport af de 6-8 årige skolebørn to gange dagligt mellem Jonstrup og Lille Værløse Skole. WJ gætter på, at denne udgift ville kunne holdes nede under den sparede million. Men vi ved det ikke.

Jeg kan supplere med, at der heller ikke var taget højde for det økonomiske tab, som kommunen ville påføres, når forældre i Jonstrup ville sende deres børn til en skole i Ballerup i stedet for – som forudsat i besparelsesberegningen – til Lille Værløse Skole. Flere forældre ville tilmed tage de større søskende ud af Furesø Kommunes skoler, så de kunne følges med deres mindre søskende til en skole i Ballerup, hvis lukningen af Jonstrup Skole var blevet en realitet. Det ville blive dyrt for Furesø Kommune.

Samlet set var den politiske beslutning om at lukke Jonstrup Skole baseret på et mangelfuldt oplyst grundlag. Den teoretiske besparelse på 1 mio. kr. årligt kunne i virkelighedens verden være blevet forvandlet til et økonomisk tab for Furesø Kommune på flere hundrede tusinde kroner. Samtidig med, at forældrene og de yngste skolebørn i Jonstrup var blevet påtvunget en alvorlig serviceforringelse. Og Jonstrup-området ville have mistet det vigtige lokalhistoriske samlingspunkt.

WJ anfører korrekt, at kommunen nu skal i gang med en stor effektiviseringsstrategi. Men dette tiltrængte initiativ handler jo netop om at få styr på kommunens eget ressourceforbrug og arbejdsgange, så vi kan opretholde den borgernære service.