Studietempo er forskelligt fra universitet til universitet

Aalborg Universitet er duksen, når det gælder om at få studerende igennem på normeret tid.