Store krav til fremtidens skole

Skolestrukturdebatten i Frederikssund Kommune er skudt igang ved et møde med deltagelse af 150 skolefolk, pædagoger, politikere med flere

Foto: Aage Krogsdam

SLANGERUP: – Vi skal stå tidlig op, hvis vi også fremover skal placere os som en af verdens rigeste nationer. Det var et af de budskaber skolefolk fik på en inspirationseftermiddag fornylig i Frederikssund Kommune. Udsagnet kom fra direktør Lars Goldschmidt fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Mødet, der havde samlet 150 deltagere af politikere, skoleledelser, skolebestyrelser og repræsentanter for fritidshjem og klubber, var starten på skolestrukturdebatten i kommunen.Lars Goldschmidts er direktør for foreningen af rådgivende ingeniører. Han forsker blandt andet i ledelse af professionelle, og som helt præcist gælder skolevæsenet med de mange professionelle, faglige formidlere, lærere og pædagoger, som skal ledes både administrativt og politisk.Lars Goldschmidts indlæg var et "partsindlæg", som han kaldte det. Og den part han repræsenterede, var erhvervslivet. Ikke et hvilket som helst erhvervsliv, men erhvervslivet i et af verdens rigeste lande. Rigdommen er ikke kommet af sig selv, og det vil den heller ikke gøre i fremtiden. Allerede nu skal man i erhvervslivet kunne forholde sig til en verden, der hele tiden forandrer sig. Og alt tyder på at det bliver et stadig stærkere vilkår for at begå sig. Og det kræver mange forskellige kompetencer. Mødets ordstyrer var formanden for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Anne-Mette Worch (V). Hun kunne til slut konstatere, at skoledrift handler om mange ting, struktur og så videre, men i al fald også om kompetenceudvikling.