Stop gravrøveriet

Kære borgmester, kære menighedsrådsformand

Vi, der har familiemedlemmer på kirkegården, er overraskede og pikerede over de stigninger, der er sket på køb og fornyelse af gravsted. Vi kan ikke forstå beregningerne; vi kan ikke se rimelighed i tempoet for stigningen; vi kan ikke se hvordan familier uden store indtægter fremover skal får råd til andet end fællesgraven – eller at strø asken over Øresund. I tilgift risikerer vi, at de attraktive og kulturhistoriske grønne enklaver kirkegårdene er fremover indskrænkes og deres vedligeholdelse forsømmes fordi langt færre vil bidrage når gravsteder nedlægges de kommende år.

Kommunalbestyrelsen kan ikke være det bekendt.

Kan man forestille sig en anden vej? Kan kommunen overlade gravstederne – med tilhørende gravstedskapital – til menighedsrådene eller provstiet? Kan kommunen betale et fast årligt tilskud, så kirken forpligtes til at reservere separate gravpladser til muslimer og andre ikke-medlemmer af folkekirken og til sikring af kirkegårdenes rekrative og kulturhistoriske værdier? Tilskuddet skal selvsagt have en størrelse, så kommunen trækker en del af sin "besparelse" tilbage så kirken kan reducere stigningen og lave en langsommere indfasning.

Kan vores nuværende Venstreborgmester og tidligere Venstreborgmester og nu menighedsrådsformand se perspektivet i en sådan innovativ privatisering, hvor begge parter yder en indsats til gavn for borgerne? En gentænkning af driften og finansieringen kunne sikre at gravrøveriet i 2016 stopper i 2017.