Spinrokaden

Det var forventeligt, at statsminister Lars Løkke Rasmussen og erhvers- og økonomiminister Lene Espersen ville udnævne deres helt eget regeringshold.

Begge har de siddet i en form for uskiftet bo, og nu har de så fundet det betimeligt at udnævne det hold af ministre, som de vil forsøge at genvinde regeringsmagten med ved næste valg.

At udnævnelsen kommer i dag, tirsdag må siges at være betimelig. Den politiske dagsorden, der ellers tegnede sig for, var en ganske givet dyster redegørelse for landets økonomi og de planer, regeringen har for at rette op på den økonomiske krise.

Læg hertil, at den såkaldte lækagesag i Forsvarsministeriet også har kastet sine skygger over en regering, der mere har båret præg af at tumle rundt i ringen end at vise overblik.

Når rokaden er blevet så omfattende, som den er, hænger det selvfølgelig sammen med, at hvis der ikke direkte, som i tilfældet med forsvarsminister Søren Gade, har været tale om ministre, der har spændt ben for sig selv, så har der været tale om, at dele af ministerholdet ganske enkelt ikke har slået til.

Det drejer sig om minister for videnskab med videre Helge Sander, minister for udviklings-bistand Ulla Tørnæs, fødevare-minister Eva Kjer Hansen, sundhedsminister Jakob Axel Nielsen og ikke mindst kultur-minister Carina Christensen.

Når skatteminister Kristian Jensen udtræder af regeringen for at blive formand for Venstres folketingsgruppe, tenderer det en overraskelse, men samtidig siger det også noget om, hvor vigtigt det er for det store regeringsparti, at der er pondus på netop gurppeformandsposten.

I samme åndedrag kan man så tilføje, at Hans Christian Schmidts tilbagekomst som minister – denne gang som transportminister – vel er mindre risikabelt for Venstre i forhold til, at han skulle være den, der skulle tegne partiet i den kommende valgkamp.

For De Konservative er ændringerne vel til at overse. Der rokeres rundt, men der er ikke tale om de store over-raskelser.

Med Lene Espersen som ny udenrigsminister synes der at sendes et signal om, at den aktivistiske danske udenrigs-politik vil blive afløst af en mere diplomatisk orienteret udenrigspolitik, og det er såmænd ingen skade til, skønt Udenrigs-ministeriet mister en kapacitet i Per Stig Møller. Ham kan man så glæde sig over i Kulturministeriet.

Dagen i dag vil stå i ministerrokadens tegn. Der vil være fokus på de ministre, der kommer, og de ministre, der går. Ét er dog helt sikkert, ministre kan komme og gå i dag, men landets økonomiske problemer vil bestå også efter i dag.

Regeringsrokaden giver Lars Løkke en mindre time-out, når det gælder de økonomiske problemer, Danmark står overfor.

Der er tale om en rokade med megen spin.

MF