Søren Ulrik Thomsen stopper som formand for skandaleramt akademi

For få måneder siden forlod fire medlemmer Det Danske Akademi i protest over et femte medlem.