Søndag kommer Hørsholm i bevægelse

Hørsholm Kommune inviterer alle borgere til temadag på Sjælsmark Kaserne

Foto: Claus Vasbo

HØRSHOLM: 'Hørsholm i Bevægelse' er navnet på den strategi, der skal sikre udviklingen af Hørsholm Kommune på alle leder og kanter. Det er samtidig også sloganet for kommunens indsats med forebyggelse og sundhedsfremme.Men bevægelse er i denne forbindelse nøgleordet for fire hovedtemaer: Sunde borgere i Hørsholm, By og bolig, Erhverv og beskæftigelse samt Natur og miljø. Strategien er en del af den lovpligtige planlægningsproces, som i Hørsholm kaldes Helhedsplanen. Hørsholm i bevægelse er i offentlig høring til den 31. oktober 2007, og kommunalbestyrelsen har til formålet samlet debatoplægget i en folder, som kan hentes i pdf-format på www.horsholm.dk – eller på rådhusets borgerservice og på biblioteket. Vil debattere med borgerne